Điều khoản sử dụng

/images/term_of_use/banner.jpeg

Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng website www.hillridge.vn của Công ty Hillridge Technology (Hillridge). Bằng việc sử dụng website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng website ở dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điểm nào trong điều khoản sử dụng website, Quý khách không được phép sử dụng website này. Tiếp tục sử dụng website, Quý khách đã chấp nhận điều khoản sử dụng cũng như bất kỳ thay đổi nào về điều khoản sử dụng website của Hillridge mà không cần thông báo cho Quý khách. Xin hãy kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật các thay đổi có thể có.

Được phép sử dụng

Tất cả các nội dung của website chỉ dành cho mục đích sử dụng hợp pháp và phi thương mại của cá nhân và tổ chức. Việc sử dụng website này của các công ty đối thủ cạnh tranh hay các bên thứ ba không phải người tiêu dùng đều bị cấm. Trừ khi được sự cho phép của pháp luật, không ai được phép mà không có sự đồng ý của Hillridge thực hiện những hành động sau: (1) đặt liên kết từ website khác đến website này; (2) sao chép, thay đổi hoặc phát tán các nội dung của website; (3) kết nối vào website này một cách có hệ thống để thu thập nội dung hoặc dữ liệu từ website này.

Bản quyền và thương hiệu

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các tài liệu trong website này, bao gồm không giới hạn các logo và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của Công ty Hillridge. Quý khách có thể sử dụng các nội dung từ các website này cho các mục đích được phép quy định tại các Điều khoản sử dụng, với điều kiện phải thông báo bản quyền xuất hiện trong tất cả các bản sao của bất kỳ tài liệu tải xuống hoặc in.

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Các thông tin và nội dung của website này chỉ dành cho mục đích tham khảo chung, không được mô tả thành các điều khoản, điều kiện và các ngoại lệ áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ mà Hillridge cung cấp trên website này. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web hoặc nội dung khác, hoặc đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc công ty nào, không được chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực điều đó, Hillridge không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của các trang web được liên kết. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được Hillridge cung cấp tại website này đều nằm trong phạm vi luật pháp cho phép.

Không có nội dung nào của Trang web là một lời đề nghị hoặc một khuyến nghị để đưa ra quyết định mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Hillridge không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng các dịch vụ và giải pháp được mô tả trên trang web là phù hợp hoặc có sẵn cho bạn. Hillridge và các bên liên quan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát có thể xảy ra do việc sử dụng Trang web hoặc nội dung của trang web.

Quyền riêng tư và mật khẩu

Hillridge bảo vệ quyền riêng tư của thông tin bạn cung cấp. Xem chi tiết tại "Chính sách bảo mật".

Một số khu vực trên website được bảo vệ, yêu cầu người dùng phải cung cấp đúng tên truy nhập và mật khẩu mới được phép truy cập. Các truy nhập không được phép đều bị cấm. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ cung cấp ngay thông tin cho Hillridge nếu Quý khách tin rằng một bên thứ ba đã có được tên truy nhập và mật khẩu của Quý khách, hoặc nếu Quý khách tin rằng có truy nhập trái phép đang diễn ra. Để bảo vệ Quý khách, Hillridge sẽ cấm quyền truy nhập của Quý khách mà không cần thông báo trước khi tin rằng có truy nhập trái phép bằng tên truy nhập và mật khẩu của Quý khách đang diễn ra.