Chính sách bảo mật

/images/policy/banner.jpeg

Chính sách bảo mật này đã được triển khai và cung cấp nhằm giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, trong suốt quá trình tương tác với Hillridge qua trang web. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hillridge về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thông tin của Khách hàng được hiểu là thông tin chi tiết của Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại www.hillridge.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lưu trữ thông tin và di chuyển

Ngoài máy chủ được đặt tại Việt Nam, Hillridge còn sử dụng các dịch vụ lưu trữ trực tuyến để cất giữ thông tin và mã hóa theo tiêu chuẩn của AWS. Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại các nhà cung cấp uy tín và có độ tin cậy cao được chứng thực. Hillridge đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên các máy chủ đó sẽ được lưu trữ phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ do luật pháp quốc gia và quốc tế MỘT CÁCH nghiêm ngặt nhất. Thời gian lưu trữ thông tin: lâu dài hoặc theo yêu cầu của khách hàng hủy bỏ.

Các bên thứ ba

Các bên thứ 3 như công cụ tìm kiếm, khảo sát, đánh giá, thu thập, cổng thanh toán trung gian khác nếu có và gắn lên website Hillridge phải được sự đồng ý của quản trị viên và xét duyệt kỹ càng về độ tin cậy. Các công cụ và ứng dụng này có thể thu thập 1 số thông tin như Tên người dùng, email để thực hiện khảo sát, thanh toán ủy quyền của Hillridge. Hillridge vẫn sẽ là chủ sở hữu các thông tin thu thập đó mà không bị một bên khác xâm nhập và sử dụng trái phép.

Cam kết bảo mật thông tin Khách hàng

Thông tin của Khách hàng được hiểu là thông tin chi tiết của Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại www.hillridge.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đều có thể rút ​lại sự đồng ý của bạn cho việc chia sẻ dữ liệu. Hillridge sẽ không bán, cho thuê hoặc truyền đi thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai bên ngoài công ty. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công và ghi nhận thấy những truy cập thông tin khách hàng bất thường, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và cơ quan điều tra được biết.