CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

/images/faqs/banner.png

Bảo hiểm hạn hán

Bảo hiểm chỉ số bão

VỀ BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Bảo hiểm hạn hán dựa trên dữ liệu vệ tinh là gì?

arrow-down

Bảo hiểm này khác gì so với bảo hiểm truyền thống?

arrow-down

Ai có thể được bảo hiểm?

arrow-down

Những rủi ro nào được bảo hiểm?

arrow-down

Dữ liệu về lượng mưa và hạn hán được lấy từ đâu?

arrow-down

Bảo hiểm hạn hán có phù hợp với tôi không?

arrow-down

MUA BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Ai có thể mua bảo hiểm hạn hán?

arrow-down

Tôi có thể bảo hiểm những loại nông sản hoặc sản phẩm kinh doanh nào?

arrow-down

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với dữ liệu vệ tinh về các chỉ số lượng mưa?

arrow-down

Ngưỡng bảo hiểm và khoản bồi thường tương ứng là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trong những khoảng thời gian nào?

arrow-down

Thời gian chờ là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trị giá bao nhiêu?

arrow-down

Làm thế nào tôi có thể biết được số tiền mà tôi được bồi thường là bao nhiêu?

arrow-down

Thuế VAT có bao gồm trong phí bảo hiểm?

arrow-down

Các bản báo giá có giá trị trong bao lâu? Trong bao lâu tôi phải thanh toán phí bảo hiểm?

arrow-down

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Làm thế nào để yêu cầu bồi thường?

arrow-down

Loại dữ liệu nào được sử dụng để xác định chỉ số tổn thât?

arrow-down

Những phương thức thanh toán nào được cho phép trong hợp đồng bảo hiểm?

arrow-down

Mất bao lâu để yêu cầu bồi thường được thanh toán?

arrow-down

Tôi có thể sử dụng khoản bồi thường này như thế nào?

arrow-down

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên cung cấp bảo hiểm là ai?

arrow-down

Hillridge Technology là ai?

arrow-down

VỀ BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Bảo hiểm hạn hán dựa trên dữ liệu vệ tinh là gì?

arrow-down

Bảo hiểm này khác gì so với bảo hiểm truyền thống?

arrow-down

Ai có thể được bảo hiểm?

arrow-down

Những rủi ro nào được bảo hiểm?

arrow-down

Dữ liệu về lượng mưa và hạn hán được lấy từ đâu?

arrow-down

Bảo hiểm hạn hán có phù hợp với tôi không?

arrow-down

MUA BẢO HIỂM HẠN HÁN DỰA TRÊN DỮ LIỆU VỆ TINH

Ai có thể mua bảo hiểm hạn hán?

arrow-down

Tôi có thể bảo hiểm những loại nông sản hoặc sản phẩm kinh doanh nào?

arrow-down

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với dữ liệu vệ tinh về các chỉ số lượng mưa?

arrow-down

Ngưỡng bảo hiểm và khoản bồi thường tương ứng là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trong những khoảng thời gian nào?

arrow-down

Thời gian chờ là gì?

arrow-down

Tôi có thể mua bảo hiểm trị giá bao nhiêu?

arrow-down

Làm thế nào tôi có thể biết được số tiền mà tôi được bồi thường là bao nhiêu?

arrow-down

Thuế VAT có bao gồm trong phí bảo hiểm?

arrow-down

Các bản báo giá có giá trị trong bao lâu? Trong bao lâu tôi phải thanh toán phí bảo hiểm?

arrow-down

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Làm thế nào để yêu cầu bồi thường?

arrow-down

Loại dữ liệu nào được sử dụng để xác định chỉ số tổn thât?

arrow-down

Những phương thức thanh toán nào được cho phép trong hợp đồng bảo hiểm?

arrow-down

Mất bao lâu để yêu cầu bồi thường được thanh toán?

arrow-down

Tôi có thể sử dụng khoản bồi thường này như thế nào?

arrow-down

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên cung cấp bảo hiểm là ai?

arrow-down

Hillridge Technology là ai?

arrow-down